Medtronic on collaboration with Montfort in Globes (Hebrew)

Medtronic on collaboration with Montfort in Globes (Hebrew)

חברת מונפורט גאה על שיתוף פעולה ראשון עם מדטרוניק (MEDTRONIC).
מתוך הכתבה: “הסכם כזה נחתם כבר עם חברת מונפורט (Mon4t) שפיתחה מערכת לאבחון הפרעות מוטוריות/ נוירולוגיות באמצעות הטלפון הסלולרי. “זו חברה שיודעת לתת בזמן אמת מידע כמותי ומדויק על הסימפטומים של מטופל, וחלק מהחזון שלה הוא להנגיש את המידע לתרפיה שמשפיעה על התסמינים של המטופל”, אומר הדומי. “אנחנו מפתחים איתם אב טיפוס שיהווה הוכחת היתכנות לצורך יישום הטכנולוגיה שלהם באינדיקציות נוספות”.
לכתבה המלאה:

Leave Comment